Etusivu_header
Avaruus_ruby

Ruby

Ruby on moderni dynaaminen ja dynaamisesti tyypittävä oliopohjainen ohjelmointikieli, joka on viime vuosina saavuttanut suuren suosion erityisesti yhteytettynä web-pohjaisiin ohjelmistokehyksiin.

Alunperin japanilaisen Yukihiro “matz” Matsumoton suunnittelema Ruby on tällä hetkellä yksi nopeimmin suosiota saavuttavista ohjelmointikielistä. Sen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1995, ja tällä hetkellä Ruby-yhteisö on aktiivisempi kuin koskaan.

Ruby yhdistää luontevasti imperatiivista ja funktionaalista ohjelmointityyliä, ja tukee siistin ja ylläpidettävän ohjelmakoodin kirjoittamista. Monet ohjelmoijat ovat innostuneet Rubystä nimenomaan sen ilmaisuvoimaisuuden ja selkeyden vuoksi.

JRuby ja Java

JRuby on mm. Sun Microsystemsin kehittämä avoimeen lähdekoodiin perustuva Ruby-tulkki. Se on rakennettu luotettavan Java-virtuaalikoneen päälle, ja tarjoaa siten mahdollisuuden toimia helposti monelle yritykselle ennestään tutussa Java-maailmassa.

Rubylle sinänsä on olemassa laajalti erilaisia sovelluskirjastoja, mutta monella teollisuudenalalla Java on eräänlainen standardi, ja tietyt kriittiset ohjelmistot on saatettu toteuttaa vain Java-kielellä. JRuby tarjoaa mahdollisuuden käyttää olemassaolevia Java-kirjastoja helposti suoraan Ruby-kielisestä ohjelmasta, jolloin vaativatkin järjestelmäintegraatiot helpottuvat kummasti.

Myöskään olemassaolevasta palvelininfrastruktuurista ei välttämättä tarvitse luopua, sillä nykyään Java-sovelluspalvelimet kuten Glassfish ja JBoss tukevat JRuby-sovelluksia.

Suorituskyky

Rubyn referenssitoteutuksen aiemmat versiot ovat olleet hitaita joihinkin muihin ohjelmointikieliin verrattuna.

JRuby tarjoaa Java-virtuaalikoneen ajonaikaiset optimoinnit käyttöön, ja on muutenkin kiitettävän nopea. Lisäksi suorituskykykriittiset osat voidaan ensin prototyypittää Rubyllä ja sen jälkeen kirjoittaa paremmin skaalautuviksi Javalla.

Testaaminen

Ohjelmistokehityksen ehkä eniten laiminlyöty ja silti yksi tärkeimmistä osa-alueista on testaaminen. Nodetalla laadun merkitys ymmärretään ja testauksen tarpeellisuutta korostetaan.

Ruby tarjoaa hyvät työkalut ohjelman yksikkötestaamiseen ja jopa kokonaisten user storyjen testaamiseen. RSpec-työkalulla testien kirjoittaminen on erittäin helppoa ja luontevaa, jolloin jopa vähemmän tekninen asiakas voi osallistua testien suunnitteluun.

Yksikkötestien tarkkailuun on olemassa myös hyviä automaattisia ns. continuous integration -työkaluja.

Lisää tietoa Rubystä saa mm. seuraavista lähteistä: